“Skandal in Bohemia” (parti 26)

“Ma it av dufoa esed rapined.”

“Pshau! Ili no konosav kuale shershar.”

“Ma kuale vo shershero?”

“Mi no shershero.”

“Ergo kekos?”

“Mi lasero ila monstrar a mi.”

“Ma ila refusero.”

“Ila no potesero. Ma mi audi rul-son de roti. It es sie karos. Sitempe efektua mie komandi multe presise.”

Kuande il parlav, brili de  flank-lumi de karos veniav da kurv de alé. It esav landau minim e agil, kel adproksimav se rulante, un eks viri inert ad angul hastav a anteriore a aperiar porta ko esper ganiar kupr-monet, ma esav ulne depused per otr inert, kel avav hasted a anteriore ko el sem intension. Kuerel feros komenseskav, kel esav pluifiked per du gardisti, keli prendav flanki ko un eks domani, e per tonsator-molinist, kel esav eguale ardoros ad otr flank. Bat esav fasied, e nemediate siniora, kela avav pasued da sue karos, esav in sentr de nod minim de viri rubeskavant e kombatant, keli batav unotr ferose ko lor puni e bastoni.

Advertisements