Esperanto 1894

Un eks mie interesi grand esav sempre reform de Esperanto, fasied per sinior Zamenhof aut e presented in anu 1894. Komense mi shershav informasioni varios di reform famos de Esperanto in interret, ma ordinare mi potesav truvar sole artikli brev in Wikipedia u su pagini otr, ko un tekst – “Nostr Patr”. Ye in anu sitempik mi finie avav sukses kolektar omni artikli de L. Zamenhof di ist reform, ko diksionar plen. E talmaniere mi deveniav eksplorator avid de labor Zamenhofik konsernantu el proyekt. Ergo, mi av kreed retpagin dediked a Esperanto reformed eks anu 1894:

https://sites.google.com/site/esperanto1894/

Mi regulare grandifik kontenad de el pagin e  semtempe mi skrib raporti detalios di istkos in blog nov, kel mi av komensed:

http://esperanto1894.wordpress.com/

Esperanto 1894, kuale mi nom it, es  parti multe interesant de histori de Esperanto, et if Zamenhof fasiav el reformi sub influens de otr personi e fakte on finie no akseptav ili. Mi av intension fasiar ankor labor grand su retpagin e blog nov. Mi skrib mie retpagin e blog paralele in du lingui: Esperanto ofisik e Esperanto reformed (mediu literi dens).  Mi konos, ke eksist personi ko interes in ist reform, tekause mi invit omnihom a retpagin e blog di Esperanto 1894!

Advertisements
Published in: on September 22, 2010 at 2:50 am  Leave a Comment  
Tags: ,

“Skandal in Bohemia” (parti 27)

Holmes hastav in mediad de multitet de homi a protektar siniora; ma yuste nemediate po ke il avav atined ila, il eksklamav e kadav a suol, ko sanguin fluant libre a inferiore su sie fas.

Kuande il kadav, gardisti kursav a un direksion e domani a otr, durante ke grup de homi vested plu bene, keli avav spekted kombat sine partisipasion in it, pusav unotr a sukursar siniora e kurar vir lesed. Irene Adler, kuale mi komensero nomar ila, avav hasted a superiore su skal; ma ila standav ad somit ko sue tali superb refleksant su kontr lumi de hal, spektante retro a strad.

“Eske sinior kompasionabl es multe lesed?” ila interogav.

“Skandal in Bohemia” (parti 26)

“Ma it av dufoa esed rapined.”

“Pshau! Ili no konosav kuale shershar.”

“Ma kuale vo shershero?”

“Mi no shershero.”

“Ergo kekos?”

“Mi lasero ila monstrar a mi.”

“Ma ila refusero.”

“Ila no potesero. Ma mi audi rul-son de roti. It es sie karos. Sitempe efektua mie komandi multe presise.”

Kuande il parlav, brili de  flank-lumi de karos veniav da kurv de alé. It esav landau minim e agil, kel adproksimav se rulante, un eks viri inert ad angul hastav a anteriore a aperiar porta ko esper ganiar kupr-monet, ma esav ulne depused per otr inert, kel avav hasted a anteriore ko el sem intension. Kuerel feros komenseskav, kel esav pluifiked per du gardisti, keli prendav flanki ko un eks domani, e per tonsator-molinist, kel esav eguale ardoros ad otr flank. Bat esav fasied, e nemediate siniora, kela avav pasued da sue karos, esav in sentr de nod minim de viri rubeskavant e kombatant, keli batav unotr ferose ko lor puni e bastoni.