“Skandal in Bohemia” (parti 17)

“Mi no potes imaginar. Mi supos, ke vo av spekted kustomi, e posible dom de
Siniorina Irene Adler.”

“Totale tale; ma sekuad esav plu volontare ekstrordinar. Mi dikero a vo, obstine. Mi eksandav eks dom nemulte po hor 8 simatine in karakter de vir yun sine labor. Es simpati miraklos e frankmasonitet intr viri kavalik. Esa un eks ili, e vo konosero omnikos, ke es la a konosar. Mi truvav pobreve Briony Lodge. It es vila “bijou”, ko hort posteriore, ma eksedifisied anteriore strete usk rut, ko du etaji. Chubb-klos a porta. Sed-kamr grand dekstre, bene ekiped, ko fenestri long kuasi usk flur, e el fenestr-fiksatori anglian absurdik, keli infant poteserio aperiar.  Nokos notabl esav posterioru elkos, eksepte ke pasaj-fenestr poteserio esar atined da kulmin de fiakreri. Mi ambulav sirka it e eksaminav it proksime da omni punkt de vis, ma sine observar otr kelkkos interesant. Posteriore mi kuietav inerte su strat e truvav, kuale mi avav ekspekted,  ke esav stal in aleet, kel kurs longu un mur de hort. Mi sukursav stalani frikante lor kavali, e resivav du livri in kambiasion, vitr-tas de semiad e semiad, du plenadi de tabak bon, e informasion tante mult kuante mi poteserio desirar di Siniorina Adler, parlante nokos di demi dusen de otr homi in visinitet, in keli mi totale no avav interes, ma biografii de keli mi esav forsed auskultar.”

Advertisements